Les xarxes socials s’han convertit en un element molt important per les entitats

El canvi de comportament dels consumidors/es -arrel del coronavirus- ha provocat que les xarxes socials tinguin un paper molt més important, a pesar de tot, passem més temps connectats/des i en els darrers mesos ha augmentat molt més el temps de connexió.

Segons l’estudi de We are Social i Hootsuite, a conseqüència de la covid-19, hi ha hagut un increment del 43% de l’ús de les xarxes socials. Cada vegada són més els consumidors/es que s’estan convertint en usuaris/àries de les xarxes socials, per aquest motiu es preveu que la presència a les xarxes socials serà clau per fer visible a les entitats, els seus productes i/o serveis.

Les entitats estan apostant per aquest canal de comunicació per arribar als consumidors/es, ja que la mitja de connexió diària per persones (només a les xarxes) és de 1 hora i 47 minuts.

El 22% dels consumidors/es coneixen a les entitats a través de recomanacions o comentaris a les xarxes socials, el 24% a través de la seva web, el 26% a través d’anuncis a les xarxes socials i el 33% fent cerques a Internet. 

Quina és la realitat?

Hi ha entitats o professionals que encara no tenen una estratègia clara d’intervenció a les xarxes socials, publiquen contingut sense valor per les persones consumidores i han de comprendre quins efectes provoquen aquest tipus de publicacions.

La presència a les xarxes socials ha de ser un treball constant. És molt important disposar d’un Pla de Mitjans Socials on hem de definir, entre d’altres, quins són els nostres objectius, a qui ens adreçem, quines accions farem per aconseguir aquests objectius, establir indicadors i com els mesurarem.

Ara més que mai les entitats han d’aconseguir impactar a les persones que visiten les seves xarxes socials, atreure la seva atenció i generar interès per tal que es converteixin en futurs clients/es.

Si tens qualsevol dubte contacta amb nosaltres: info@lanaturalcoopmunicacio.org